EkumenickýŽalmy34

Žalmy

Zvelebovať budem Hospodina v každom čase1 Dávidov. Keď pred­stieral po­mätenosť pred Abímelechom, ktorý ho odo­hnal a on od­išiel. (álef)
2 Zvelebovať budem Hos­podina v každom čase, ús­tami ho budem ustavične chváliť. (bét)
3 Hos­podinom sa budem chváliť, po­kor­ní to počujú a za­radujú sa. (gimel)
4 Oslavuj­te so mnou Hos­podina, spoločne vy­vyšuj­me jeho meno! (dálet)
5 Hľadal som Hos­podina, od­povedal mi, vy­tr­hol ma zo všet­kých hrôz. (hé)
6 Tí, čo ho uzrú, budú žiariť, ich tváre sa nezapýria. (zajin)
7 Ten­to úbožiak volal, Hos­podin ho vy­počul a vy­slobodil ho zo všet­kých súžení. (chét)
8 Hos­podinov an­jel táborí okolo bohaboj­ných a vy­slobodí ich. (tét)
9 Skús­te a pre­svedčte sa, aký dob­rý je Hos­podin. Blaho­slavený muž, čo sa utieka k nemu. (jod)
10 Boj­te sa Hos­podina jeho svätí, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba. (kaf)
11 Levíčatá môžu biediť a hladovať, ale tým, čo hľadajú Hos­podina, nič dob­ré nebude chýbať. (lámed)
12 Poďte, synovia, počúvaj­te ma, nech vás na­učím báz­ni pred Hos­podinom! (mém)
13 Kto je ten muž, čo si obľúbil život a miluje dni, v ktorých by zažil dob­ro? (nún)
14 Chráň si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami, (sámek)
15 od­vráť sa od zla, konaj dob­ro, hľadaj po­koj a usiluj sa oň! (ajin)
16 Hos­podinove oči hľadia na spravod­livých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc. (pé)
17 Hos­podin čelí zločin­com, aby vy­hladil ich pamiat­ku zo zeme. (cádé)
18 Tých, čo volajú o pomoc, Hos­podin počuje, z každého súženia ich vy­slobodzuje. (kóf)
19 Hos­podin je s tými, čo majú skrúšené srd­ce, za­chraňuje tých, čo majú ubitého ducha. (réš)
20 Mnohé zlo musí vy­tr­pieť spravod­livý, Hos­podin ho však z každého vy­slobodí. (šín)
21 Chráni mu všet­ky kos­ti, ani jediná sa mu ne­zlomí. (táv)
22 Zloba usmr­tí bez­božníka. Kto nenávidí spravod­livého, bude pykať.
23 Hos­podin vy­kúpi dušu svojich služob­níkov. Ni­kto z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude pykať.

EkumenickýŽalmy34

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček