EkumenickýŽalmy96

Žalmy

Spievajte Hospodinovi novú pieseň1 Spievaj­te Hos­podinovi novú pieseň, spievaj Hos­podinovi, celá zem!
2 Spievaj­te Hos­podinovi, zvelebuj­te jeho meno, deň čo deň ohlasuj­te jeho spásu!
3 Hovor­te medzi po­han­mi o jeho sláve, o jeho divoch medzi všet­kými národ­mi,
4 lebo Hos­podin je veľký a hoden všet­kej chvály, báť sa ho treba viac než všet­kých bohov.
5 Všet­ci po­han­skí bohovia sú len mod­ly, Hos­podin však stvoril nebesia.
6 Pred­chádza ho veleb­ná dôs­toj­nosť, moc a nád­hera je v jeho svätyni.
7 Rodiny národov, vzdávaj­te Hos­podinovi, vzdávaj­te Hos­podinovi slávu a moc!
8 Vzdávaj­te Hos­podinovi slávu hod­nú jeho mena! Prines­te obet­ný dar a vstúp­te do jeho ná­dvorí!
9 Vzývaj­te Hos­podina v posvätnej nád­here! Chvej sa pred ním celá zem!
10 Hlásaj­te medzi po­han­mi: Hos­podin kraľuje! Svet je založený pev­ne, ne­poh­ne sa! On súdi národy spravod­livo.
11 Nech sa radujú nebesia a plesá zem, nech hučí more i to, čo je v ňom!
12 Nech jasá pole i všet­ko, čo je na ňom! Nech plesajú všet­ky les­né stromy
13 pred Hos­podinom, lebo pri­chádza, pri­chádza súdiť zem. On bude spravod­livo súdiť svet a národy podľa svojej prav­dy.

EkumenickýŽalmy96

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček