EkumenickýŽalmy57

Žalmy

Zmiluj sa nado mnou, Bože!1 Zbor­maj­strovi na nápev: Nezahub! Pamät­ný zápis Dávida, keď utiekol do jas­kyne pred Sau­lom.
2 Zmiluj sa nado mnou, Bože! Zmiluj sa nado mnou, lebo k tebe sa utieka moja duša a v tôni tvojich krídel na­chádzam útočis­ko, kým ne­pominie po­hroma.
3 K Bohu volám, k Najvyššiemu, k Bohu, ktorý koná za mňa.
4 Zošle po­moc z neba, za­chráni ma, za­han­bí tých, čo ma dych­tivo prena­sledujú. — Sela — Boh zošle svoje milo­sr­den­stvo a ver­nosť.
5 Musím ležať medzi lev­mi, z ktorých srší oheň, medzi ľuďmi, ktorých zuby sú oštepy a šípy, ich jazyk je os­trý meč.
6 Vy­výš sa, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou!
7 Mojim nohám na­stavili sieť, moja duša je skľúčená, vy­kopali mi jamu, sami však spad­li do nej. — Sela —
8 Moje srd­ce je pri­pravené, Bože, moje srd­ce je pri­pravené spievať ti a hrať.
9 Pre­buď sa, moja duša, pre­buď sa, har­fa, citara, nech zo­budím ran­nú zoru!
10 Budem ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať ťa medzi národ­mi,
11 lebo veľké je tvoje milo­sr­den­stvo, až po nebesia, tvoja ver­nosť až po ob­laky.
12 Vy­výš sa, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou!

EkumenickýŽalmy57

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček