EkumenickýŽalmy64

Žalmy

Počuj, Bože, môj hlasný nárek!1 Zbor­maj­strovi. Dávidov žalm.
2 Počuj, Bože, môj hlas­ný nárek! Chráň mi život pred hroz­bou ne­priateľa!
3 Ukry ma pred tlupou zlosynov, pred zúrivosťou páchateľov ne­právos­ti,
4 čo si jazyk brúsia ako meč, jedovaté slová chr­lia ako šípy,
5 aby záker­ne za­siah­li statočného. Zrazu naňho bez obáv vy­strelia.
6 Utvr­dzujú sa v zlom zámere, do­vrávajú sa, že na­stavia osíd­la, a hovoria: Kto nás uvidí?
7 Snujú pod­los­ti, za­tajujú zo­snovaný úmysel, veď vnút­ro a srd­ce človeka je hl­boké.
8 No Boh ich za­siah­ne šípom, zrazu budú sami ranení.
9 Vlast­ný jazyk im pri­chys­tá pád. Kto ich uvidí, po­krúti hlavou.
10 Všet­ci ľudia sa preľak­nú, zves­tovať budú skutok Boha, po­chopia jeho konanie.
11 Spravod­livý sa po­teší v Hospodinovi, k nemu sa bude utiekať. Ním sa budú chváliť všet­ci, čo majú úp­rim­né srd­ce.

EkumenickýŽalmy64

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček