EkumenickýŽalmy117

Žalmy

Chváľte Hospodina, všetky národy1 Chváľte Hos­podina, všet­ky národy, oslavuj­te ho, všet­ci ľudia,
2 lebo je ne­smier­ne jeho milo­sr­den­stvo voči nám a ver­nosť Hos­podina až naveky! Haleluja!

EkumenickýŽalmy117

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček