EkumenickýŽalmy11

Žalmy

V Hospodinovi nachádzam útočisko1 Zbor­maj­strovi. Dávidov. V Hospodinovi na­chádzam útočis­ko. Ako mi môžete po­vedať: Uleť si, vtáča, na svoj vrch!?
2 Po­zri, bez­božníci už luk na­pínajú, šíp si kladú na tetivu, aby za tmy strieľali na úp­rim­ných.
3 Keď sa zá­klady roz­vrátia, čo si počne spravod­livý?
4 Hos­podin je vo svojom svätom chráme, Hos­podinov trón je na nebesiach, jeho oči hľadia, jeho po­hľad skúma ľudí.
5 Hos­podin skúma spravod­livého i bez­božného. Z duše nenávidí toho, kto má záľubu v násilí.
6 Dážď žeravého uhlia a síry spus­tí na bez­božníkov, horúci vietor bude ich údelom.
7 Hos­podin je pred­sa spravod­livý, miluje spravod­livé skut­ky. Úp­rim­ní uvidia jeho tvár.

EkumenickýŽalmy11

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček