EkumenickýŽalmy15

Žalmy

Hospodin, kto smie byť hosťom v tvojom stane?1 Žalm Dávida. Hos­podin, kto smie byť hosťom v tvojom stane? Kto môže bývať na tvojom svätom vr­chu?
2 Ten, kto žije bez­úhon­ne, kto koná spravod­livo, kto zo srd­ca prav­du hovorí,
3 kto neškodí jazykom, kto ne­ub­ližuje druhému, kto ne­tupí blížneho,
4 kto po­hŕda pod­liakom, kto ctí si tých, čo sa boja Hos­podina, kto prísahu ne­zmení, hoci by utr­pel škodu,
5 kto peniaze ne­požičiava na úžeru a proti ne­vin­nému sa nedá pod­platiť. Ten, kto tak­to koná, ni­kdy sa nek­láti.

EkumenickýŽalmy15

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček