EkumenickýŽalmy92

Žalmy

Dobre je chváliť Hospodina1 Žalm. Pieseň na sobot­ný deň.
2 Dob­re je chváliť Hos­podina, ospevovať tvoje meno, Naj­vyšší;
3 hneď zrána hlásať tvoju milosť a tvoju ver­nosť v noci
4 hud­bou na desať­strun­nej lut­ne, na har­fe za zvuku citary.
5 Po­tešil si ma, Hos­podin, svojimi skut­kami; plesám nad dielami tvojich rúk.
6 Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hos­podin, aké ne­smier­ne hl­boké tvoje myšlien­ky!
7 Nerozum­ný človek o tom nič ne­vie, ob­medzenec to nechápe.
8 Aj keď bez­božníci ras­tú ako tráva a všet­ci zločin­ci pre­kvitajú, pred­sa sú určení na večnú záhubu.
9 Ty však, Hos­podin, večne si vy­výšený.
10 Veď tvoji ne­priatelia, Hos­podin, veď tvoji ne­priatelia za­hynú. Všet­ci zločin­ci budú rozoh­naní.
11 Môj roh si vy­výšil ako roh byvola, po­mazal si ma čer­stvým olejom.
12 Moje oko po­zoruje od­por­cov, moje uši počujú o tých, čo broja proti mne.
13 Spravod­livý pre­kvitá ako pal­ma, košatie ako libanon­ský céder.
14 Tí, čo sú za­sadení v dome Hos­podina, budú pre­kvitať na ná­dvoriach nášho Boha.
15 Aj v šedinách prinesú plody, zo­stanú svieži a čer­ství,
16 aby hlásali, že Hos­podin je priamy, je mojou skalou, ne­právos­ti v ňom niet.

EkumenickýŽalmy92

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček