EkumenickýŽalmy134

Žalmy

Dobrorečte Hospodinovi1 Pút­nic­ká pieseň. Dob­rorečte Hos­podinovi všet­ci jeho služob­níci, čo v noci stojaci bed­líte v dome Hos­podina.
2 Po­z­dvih­nite ruky k svätyni a dob­rorečte Hos­podinovi.
3 Nech ťa zo Si­ona požeh­náva Hos­podin, ktorý utvoril nebo i zem!

EkumenickýŽalmy134

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček