EkumenickýŽalmy90

Žalmy

Pane, býval si nám príbytkom1 Mod­lit­ba Mojžiša, Božieho muža. Pane, býval si nám príbyt­kom z pokolenia na po­kolenie.
2 Skôr ako sa vr­chy zrodili, skôr než vznik­la zem a svet, od vekov naveky ty si Boh.
3 Človeka vraciaš do prachu, hovoríš: Vráťte sa, synovia človeka.
4 Veď tisíc rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa po­minul, ako čas nočnej stráže.
5 Od­plavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo pučí zrána;
6 zrána rozk­vitá a ras­tie, na večer väd­ne a uschýna.
7 Od hnevu tvoj­ho hynieme; desí nás tvoja prch­kosť.
8 Kladieš si naše viny pred seba, taj­nos­ti do svet­la svojej tváre.
9 Všet­ky dni naše miz­nú v tvojom hneve, roky sa nám končia ako vzdych.
10 Počet našich rokov býva sedem­desiat, pri väčšej sile aj osem­desiat; ich pýchou je len lopota a strasť, rých­lo sa po­minú a my od­lietame.
11 Ako by sa nebál tvojej prch­kos­ti, kto po­zná silu tvoj­ho hnevu?
12 Na­uč nás počítať naše dni, aby sme zís­kali múd­re srd­ce.
13 Vráť sa, Hos­podin! Do­kedy? Pre­ukáž milosť svojim sluhom!
14 Na­sýť nás zrána svojou milosťou, aby sme každý deň radost­ne plesali.
15 Toľko dní nás po­tešuj, koľko bolo dní poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zle.
16 Zjav svoje dielo na svojich sluhoch a na ich synoch svoju velebu.
17 Lás­kavosť Pána, nášho Boha, nech je nad na­mi. Upev­ni dielo našich rúk, upev­ni dielo našich rúk.

EkumenickýŽalmy90

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček