EkumenickýŽalmy34,8

Žalmy 34:8

Hos­podinov an­jel táborí okolo bohaboj­ných a vy­slobodí ich. (tét)


Verš v kontexte

7 Ten­to úbožiak volal, Hos­podin ho vy­počul a vy­slobodil ho zo všet­kých súžení. (chét)
8 Hos­podinov an­jel táborí okolo bohaboj­ných a vy­slobodí ich. (tét)
9 Skús­te a pre­svedčte sa, aký dob­rý je Hos­podin. Blaho­slavený muž, čo sa utieka k nemu. (jod)

späť na Žalmy, 34

Príbuzné preklady Roháček

8 Cheth. An­jel Hos­podinov táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja, a vy­tr­huje ich.

Evanjelický

8 An­jel Hos­podinov táborí vôkol tých, čo sa Ho boja, a za­chraňuje ich.

Ekumenický

8 Hos­podinov an­jel táborí okolo bohaboj­ných a vy­slobodí ich. (tét)

Bible21

8 Hos­po­dinův an­děl svůj tá­bor kla­de­ko­lem jeho cti­te­lů, aby je uhá­jil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček