EkumenickýŽalmy34,18

Žalmy 34:18

Tých, čo volajú o pomoc, Hos­podin počuje, z každého súženia ich vy­slobodzuje. (kóf)


Verš v kontexte

17 Hos­podin čelí zločin­com, aby vy­hladil ich pamiat­ku zo zeme. (cádé)
18 Tých, čo volajú o pomoc, Hos­podin počuje, z každého súženia ich vy­slobodzuje. (kóf)
19 Hos­podin je s tými, čo majú skrúšené srd­ce, za­chraňuje tých, čo majú ubitého ducha. (réš)

späť na Žalmy, 34

Príbuzné preklady Roháček

18 Tsadé. Keď volajú, Hos­podin počuje a vy­trh­ne ich zo všet­kých ich úz­kos­tí.

Evanjelický

18 Keď spravod­liví kričia, Hos­podin ich počuje, zo všet­kých súžení ich vy­tr­huje.

Ekumenický

18 Tých, čo volajú o pomoc, Hos­podin počuje, z každého súženia ich vy­slobodzuje. (kóf)

Bible21

18 Vo­lání sprave­dlivých Hos­po­din slyší, vysvobodí je ze všech úzkostí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček