EkumenickýŽalmy121

Žalmy

Svoje oči dvíham k vrchom1 Pút­nic­ká pieseň. Svoje oči dvíham k vrchom; príde mi od­tiaľ po­moc?
2 Moja po­moc je od Hos­podina, ktorý utvoril nebo i zem.
3 Nedopus­tí, aby sa ti noha za­chvela. Ned­rieme tvoj strážca.
4 Ned­rieme veru ani ne­spí ten, čo stráži Iz­rael.
5 Hos­podin je tvoj strážca. Hos­podin je ti záštitou po pravici.
6 Sln­ko ti cez deň ne­ub­líži ani mesiac v noci.
7 Hos­podin ťa ochráni pred každým zlom, on ti ochráni život.
8 Hos­podin bude chrániť tvoj od­chod i príchod od­teraz až naveky.

EkumenickýŽalmy121

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček