EkumenickýŽalmy98

Žalmy

Spievajte Hospodinovi novú pieseň1 Žalm. Spievaj­te Hos­podinovi novú pieseň, lebo vy­konal veci záz­račné: zvíťazil svojou pravicou, svojím svätým ramenom.
2 Hos­podin oznámil svoju spásu, svoju spravod­livosť zjavil pred očami národov.
3 Spomenul si na svoje milo­sr­den­stvo, na ver­nosť domu Iz­raela. Všet­ky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha.
4 Plesaj Hos­podinovi, celá zem! Jasaj­te, tešte sa, spievaj­te,
5 spievaj­te Hos­podinovi pri citare, pri citare nech za­znie spev!
6 Za zvuku trúb a rohov plesaj­te pred Hos­podinom, Kráľom!
7 Nech hučí more i to, čo je v ňom, svet i tí, čo na ňom bývajú!
8 Nech rieky za­tlies­kajú rukami a s nimi nech aj vr­chy plesajú
9 pred Hos­podinom, lebo pri­chádza súdiť zem. On bude spravod­livo súdiť svet a národy podľa práva.

EkumenickýŽalmy98

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček