EkumenickýŽalmy26

Žalmy

Súď ma, Hospodin1 Dávidov. Súď ma, Hos­podin, lebo som žil bez­úhon­ne a dúfal som ne­och­vej­ne v Hospodina.
2 Skúmaj ma, Hos­podin, a skúšaj, ohňom mi pre­páľ ľad­viny a srd­ce!
3 Tvoje milo­sr­den­stvo mám stále pred očami, žijem podľa tvojej prav­dy.
4 Ne­vysedával som s ničomníkmi, ne­schádzal som sa s pokrytcami.
5 Nenávidel som spoločnosť zlosynov, k bezbožníkom si ani ne­sad­nem.
6 Na znak ne­vin­nos­ti si umývam ruky, smiem chodiť okolo tvoj­ho ol­tára, Hos­podin,
7 aby som ťa mohol chváliť piesňou vďaky a rozp­rávať o tvojich ob­divuhod­ných skut­koch.
8 Hos­podin! Milujem dom, v ktorom pre­bývaš, a mies­to, kde je príbytok tvojej slávy.
9 Nezat­rať moju dušu s hriešnikmi, môj život s krvilačnými ľuďmi.
10 Na ich rukách lip­ne haneb­nosť, ich pravica je samý ú­platok.
11 Ja však budem žiť bez­úhon­ne. Vy­kúp ma a zmiluj sa nado mnou!
12 Moja noha stojí na rovine. V zhromaždeniach budem chváliť Hos­podina.

EkumenickýŽalmy26

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček