EkumenickýŽalmy34,21

Žalmy 34:21

Chráni mu všet­ky kos­ti, ani jediná sa mu ne­zlomí. (táv)


Verš v kontexte

20 Mnohé zlo musí vy­tr­pieť spravod­livý, Hos­podin ho však z každého vy­slobodí. (šín)
21 Chráni mu všet­ky kos­ti, ani jediná sa mu ne­zlomí. (táv)
22 Zloba usmr­tí bez­božníka. Kto nenávidí spravod­livého, bude pykať.

späť na Žalmy, 34

Príbuzné preklady Roháček

21 Šin. Strežie všet­ky jeho kos­ti; ani jed­na z nich nebude zlámaná.

Evanjelický

21 Ochráni všet­ky jeho kos­ti, ani jed­na z nich nebude zlámaná.

Ekumenický

21 Chráni mu všet­ky kos­ti, ani jediná sa mu ne­zlomí. (táv)

Bible21

21 On střeží všech­ny jeho kosti, jediná z nich se ne­zlo­mí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček