EkumenickýŽalmy85

Žalmy

Hospodin, preukázal si milosť svojej krajine1 Zbor­maj­strovi. Žalm Kórachov­cov.
2 Hos­podin, pre­ukázal si milosť svojej krajine, zmenil si údel Jákoba.
3 Od­pus­til si vinu svoj­ho ľudu a pri­kryl všet­ky jeho hriechy. — Sela —
4 Od­vrátil si všet­ku svoju prch­kosť a zmier­nil svoj prud­ký hnev.
5 Ob­nov nás, Bože našej spásy, od­lož svoju ne­vôľu voči nám!
6 Chceš sa na nás večne hnevať? Chceš svoj hnev z pokolenia na po­kolenie prenášať?
7 Či nás znova ne­obživíš, aby sa tvoj ľud mohol z teba radovať?
8 Ukáž nám, Hos­podin, svoje milo­sr­den­stvo a daj nám svoju spásu!
9 Chcem počuť, čo hovorí Boh, Hos­podin. Hovorí o pokoji pre svoj ľud a pre svojich zbožných. Len aby sa ne­vrátili zase k bláznovstvu.
10 Jeho spása je na­ozaj blíz­ka tým, čo sa ho boja. Nech jeho sláva pre­býva v našej krajine!
11 Milo­sr­den­stvo a ver­nosť sa stret­nú, spravod­livosť a po­koj sa po­boz­kajú.
12 Ver­nosť vy­pučí zo zeme, spravod­livosť bude hľadieť z neba.
13 Hos­podin dá požeh­nanie a naša zem vy­dá svoju úrodu.
14 Pred­chádzať ho bude spravod­livosť a zanechá stopy na jeho ces­te.

EkumenickýŽalmy85

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček