EkumenickýŽalmy30

Žalmy

Hospodin, chválim ťa1 Žalm. Pieseň pri po­sviac­ke chrámu. Dávidov.
2 Hos­podin, chválim ťa, lebo si ma za­chránil. Nedovolil si, aby moji ne­priatelia jasali nado mnou.
3 Hos­podin, môj Bože, volal som k tebe o pomoc a uzdravil si ma.
4 Hos­podin, vy­viedol si ma z ríše mŕt­vych. Za­choval si ma pri živote, aby som nezos­túpil do hrobu.
5 Oslavuj­te Hos­podina hud­bou, vy, jeho zbožní, chváľte jeho svätú pamiat­ku!
6 Jeho hnev tr­vá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže tr­vať do noci, s ránom však pri­chádza plesanie.
7 Keď som bol v bezpečí, po­vedal som si: Ni­kdy sa nezach­vejem.
8 Hos­podin, tvoja priazeň ma po­z­dvih­la na pev­ný vrch. Zmoc­nil sa ma strach, keď si skryl svoju tvár.
9 Hos­podin, volám k tebe. Úpen­livo prosím svoj­ho Pána o milosť:
10 Čo by si mal z môjho života, keby som zo­stúpil do hrobu? Chválil by ťa prach? Oznámil by tvoju ver­nosť?
11 Počúvaj, Hos­podin! Zmiluj sa nado mnou! Hos­podin, po­môž mi!
12 Môj nárek si zmenil na tanec. Vy­zliekol si mi smútočný šat a odel si ma radosťou,
13 aby ni­kdy ne­utích­la oslav­ná pieseň pre teba. Hos­podin, môj Bože, navždy ťa chcem velebiť.

EkumenickýŽalmy30

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček