EkumenickýŽalmy86

Žalmy

Nakloň svoj sluch, Hospodin, a odpovedz mi1 Dávidova mod­lit­ba. Na­kloň svoj sluch, Hos­podin, a od­povedz mi, lebo som úbohý a chudob­ný.
2 Ochraňuj ma, veď som ti od­daný. Po­môž mi, svoj­mu služob­níkovi; pred­sa si môj Boh, spolieham sa na teba!
3 Zmiluj sa nado mnou, Pane, veď celý deň volám k tebe!
4 Ob­veseľ dušu svoj­ho služob­níka, k tebe ju, Pane, po­vznášam.
5 Ty si dob­rý, Pane, ochot­ný od­púšťať. Oplývaš milosťou voči tým, čo k tebe volajú.
6 Hos­podin, na­kloň ucho k mojej mod­lit­be, všímaj si môj úpen­livý hlas.
7 Volám ťa, keď som v tiesni, a ty mi od­povieš.
8 Ni­kto medzi boh­mi sa ti ne­vyrov­ná, Pane, ani tvojim dielam.
9 Všet­ky národy, ktoré si utvoril, prídu sa ti po­kloniť, Pane, a uc­tiť tvoje meno.
10 Ty si veľký a konáš divy, ty jediný si Boh.
11 Vy­uč ma, Hos­podin, svojej ces­te a budem žiť podľa tvojej prav­dy. Sús­treď moju myseľ, aby som mal bázeň pred tvojím menom.
12 Chcem ti ďakovať, Pane, môj Bože, celým srd­com a navždy velebiť tvoje meno.
13 Veľká je tvoja milosť voči mne, vy­slobodil si ma z hlbín ríše mŕt­vych.
14 Bože, na­pad­li ma pyšní ľudia, tlupa násil­níkov strieh­ne na mňa, na teba ned­bajú.
15 Ty však, Pane, si Boh milo­sr­d­ný a milos­tivý, zhovievavý, pl­ný lás­ky a ver­nos­ti.
16 Ob­ráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, ob­daruj svoj­ho služob­níka silou, za­chráň syna svojej služob­nice!
17 Daj mi znamenie svojej priaz­ne, nech moji ne­praj­níci za­han­bení vidia, že ty, Hos­podin, mi po­máhaš a po­tešuješ ma.

EkumenickýŽalmy86

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček