EkumenickýŽalmy28

Žalmy

Hospodin, volám k tebe!1 Dávidov. Hos­podin, volám k tebe! Skala moja, ne­mlč! Ak budeš mlčať, budem sa podobať tým, čo zo­stupujú do hrobu.
2 Počuj môj úpen­livý hlas, keď volám k tebe o pomoc a spínam ruky k tvojej veľs­vätyni.
3 Nezaraď ma medzi bez­božníkov a páchateľov bez­právia. S blížnymi sa vľúd­ne zhovárajú, ale v srdci majú zlobu.
4 Nalož s nimi podľa ich skut­kov, podľa ich zlých činov. Nalož s nimi podľa diela ich rúk, od­plať im podľa ich zá­sluh.
5 Oni pred­sa nechápu skut­ky Hos­podina ani dielo jeho rúk. Zničí ich a ne­ob­noví.
6 Nech je zvelebený Hos­podin, lebo vy­počul moje úpen­livé volanie o pomoc.
7 Hos­podin je moja sila a môj štít. Moje srd­ce mu dôveruje. Do­stalo sa mi po­moci a srd­ce mi za­plesalo. Vďačne ho oslavujem piesňou.
8 Hos­podin je sila svoj­ho ľudu a pev­né útočis­ko jeho po­mazaného.
9 Spas ľud svoj! Požeh­naj svoje dedičs­tvo! Buď mu pas­tierom naveky!

EkumenickýŽalmy28

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček