EkumenickýŽalmy75

Žalmy

Velebíme ťa, Bože, velebíme!1 Zbor­maj­strovi na nápev: Nezahub! Ásafov žalm. Pieseň.
2 Velebíme ťa, Bože, velebíme! Tvoje meno je blíz­ko, rozp­rávajú o tom tvoje divy.
3 Ja určím čas, keď budem súdiť spravod­livo.
4 Hoc sa zem so všet­kými obyvateľmi chveje, ja sám som upev­nil jej stĺpy. — Sela —
5 Chvas­túňom hovorím: Ne­vych­vaľuj­te sa! Bez­božníkom: Ned­víhaj­te rohy!
6 Ned­víhaj­te si rohy do­vysoka, nehovor­te s drzo vy­pätou šijou!
7 Veď ani od východu, ani od západu, ani od púšte ne­prichádza po­výšenie.
8 Len Boh je sud­ca: jed­ného poníži, druhého po­výši.
9 Áno, v Hospodinovej ruke je kalich s penivým okoreneným vínom; z neho nalieva a všet­ci bez­božníci zeme ho aj s kalom vy­pijú do dna.
10 Ja však budem plesať naveky, ospevovať budem Boha Jákobov­ho.
11 Po­stínam všet­ky rohy bez­božníkov a vy­výšia sa rohy spravod­livého.

EkumenickýŽalmy75

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček