EkumenickýŽalmy34,1

Žalmy 34:1

Dávidov. Keď pred­stieral po­mätenosť pred Abímelechom, ktorý ho odo­hnal a on od­išiel. (álef)


Verš v kontexte

1 Dávidov. Keď pred­stieral po­mätenosť pred Abímelechom, ktorý ho odo­hnal a on od­išiel. (álef)
2 Zvelebovať budem Hos­podina v každom čase, ús­tami ho budem ustavične chváliť. (bét)
3 Hos­podinom sa budem chváliť, po­kor­ní to počujú a za­radujú sa. (gimel)

späť na Žalmy, 34

Príbuzné preklady Roháček

1 Dávidov, kde bol na po­hľad zmenil svoj roz­um pred Abimelechom, ktorý ho potom zahnal, a on išiel.

Evanjelický

1 Dávidov. Keď sa Dávid robil po­mäteným pred Abímelechom, ktorý ho odo­hnal, takže od­išiel.

Ekumenický

1 Dávidov. Keď pred­stieral po­mätenosť pred Abímelechom, ktorý ho odo­hnal a on od­išiel. (álef)

Bible21

1 Žalm Davi­dův, když před Abi­me­le­chem před­stíral šílen­ství, a když jím byl vy­hnán, ode­šel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček