EkumenickýŽalmy34,16

Žalmy 34:16

Hos­podinove oči hľadia na spravod­livých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc. (pé)


Verš v kontexte

15 od­vráť sa od zla, konaj dob­ro, hľadaj po­koj a usiluj sa oň! (ajin)
16 Hos­podinove oči hľadia na spravod­livých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc. (pé)
17 Hos­podin čelí zločin­com, aby vy­hladil ich pamiat­ku zo zeme. (cádé)

späť na Žalmy, 34

Príbuzné preklady Roháček

16 Ajin. Oči Hos­podinove hľadia na spraved­livých, a jeho uši sú na­klonené k ich volaniu.

Evanjelický

16 Hos­podinove oči upreté sú na spravod­livých a Jeho uši na ich volanie.

Ekumenický

16 Hos­podinove oči hľadia na spravod­livých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc. (pé)

Bible21

16 Hos­po­di­novy oči hledí ke spravedlivým, své uši na­klání k je­jich vo­lání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček