EkumenickýŽalmy52

Žalmy

Prečo sa chváliš zlom, ty hrdina?1 Zbor­maj­strovi. Po­učný žalm Dávidov.
2 Po tom, čo Edómčan Doég prišiel oznámiť Sau­lovi: Dávid vošiel do domu Achímeleka.
3 Prečo sa chváliš zlom, ty hr­dina? Božia milosť pred­sa tr­vá po všet­ky dni!
4 Vy­mýšľaš skazu, tvoj jazyk je ako os­trá brit­va, ty pod­vod­ník!
5 Miluješ väčšmi zlé než dob­ré, väčšmi lož než slová prav­dy. — Sela —
6 Miluješ každé skazonos­né slovo, ty jazyk pod­vod­ný!
7 Veď Boh ťa navždy zrazí, sc­hmat­ne, vy­trh­ne zo stanu a vy­korení zo zeme živých. — Sela —
8 Uzrú to spravod­liví, budú sa báť, budú sa mu však vy­smievať:
9 Po­zrite! Muž, ktorý nech­cel mať oporu v Bohu, lež spoliehal sa na svoje veľké bohat­stvo, cítil sa moc­ný vo svojej zvrátenos­ti.
10 Ja som však v Božom chráme ako čer­stvá oliva, dúfam v Božiu milosť na večné veky.
11 Budem ti ďakovať naveky, že si tak konal. V kruhu tvojich zbožných dúfam v tvoje meno, lebo je dob­ré.

EkumenickýŽalmy52

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček