EkumenickýŽalmy138

Žalmy

Ďakujem ti z celého srdca1 Dávidov. Ďakujem ti z celého srd­ca a pred božs­tvami ťa ospevujem.
2 Vr­hám sa na tvár pred tvojím svätým chrámom a oslavujem tvoje meno pre tvoje milo­sr­den­stvo a ver­nosť, lebo si nadovšet­ko zvelebil svoje meno a svoje slovo.
3 Keď som volal k tebe, od­povedal si mi, do­dal si mi od­vahu a po­sil­nil si ma.
4 Budú ti ďakovať, Hos­podin, všet­ci králi zeme, keď vy­počujú slová tvojich úst.
5 Budú ospevovať Hos­podinove ces­ty, lebo veľká je Hos­podinova sláva.
6 Hos­podin je na výsos­tiach, a pred­sa hľadí na poníženého, pyšného však zďaleka po­zná.
7 Aj keď som v súžení, ty ma za­chováš pri živote, ruku vy­stieraš proti hnevu mojich ne­priateľov, tvoja pravica ma za­chráni.
8 Hos­podin do­končí svoj zámer so mnou. Hos­podin, tvoje milo­sr­den­stvo tr­vá naveky. Ne­opúšťaj dielo svojich rúk!

EkumenickýŽalmy138

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček