EkumenickýŽalmy100

Žalmy

Plesaj Hospodinovi, celá zem!1 Žalm ďakov­nej obety. Plesaj Hos­podinovi, celá zem!
2 Radost­ne slúžte Hos­podinovi, pri­chádzaj­te pred neho s jasotom!
3 Vedz­te, že Hos­podin je Boh, on nás utvoril, pat­ríme mu, sme jeho ľud, ovce jeho pas­tviny.
4 Vstúp­te do jeho brán s vďakou a s chválospevom do jeho ná­dvorí, ďakuj­te mu, dob­rorečte jeho menu,
5 lebo Hos­podin je dob­rý, jeho milosť tr­vá naveky a jeho ver­nosť z pokolenia na po­kolenie!

EkumenickýŽalmy100

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček