EkumenickýŽalmy62

Žalmy

Len v Bohu sa moja duša upokojí1 Pre zbor­maj­stra Jedutúna. Dávidov žalm.
2 Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od neho je moja spása.
3 Len on je moja skala, moja spása a moja pev­nosť. Nebudem príliš otrasený.
4 Do­kedy budete dorážať na človeka a všet­ci mu hroziť vraždou? Je ako stena na spad­nutie, ako múr, čo sa rúca.
5 Len o tom sa radia, ako ho strh­núť z výšky. Milujú lož. Ús­tami žeh­najú, no srd­com pre­klínajú. — Sela —
6 Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od neho je moja nádej.
7 Len on je moja skala, moja spása a moja pev­nosť. Nebudem otrasený.
8 V Bohu je moja spása a moja česť. Skalou mojej sily a mojím útočis­kom je Boh.
9 Ľudia, dúfaj­te v neho v každom čase, vy­lievaj­te si pred ním srd­ce! Boh je naším útočis­kom. — Sela —
10 Po­zemšťania sú ako dych, ľudia sú len klam. Na váhach sú všet­ci ľahší, než je dych.
11 Ne­spoliehaj­te sa na ú­tlak, ne­v­kladaj­te már­nu nádej do zboj­stva. Ak pri­búda majetok, ne­upínaj­te k nemu srd­ce.
12 Raz pre­hovoril Boh, dvoje som z toho vy­rozumel: Bohu pat­rí moc.
13 U teba, Pane, je milosť, ty iste od­platíš každému podľa jeho skut­kov.

EkumenickýŽalmy62

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček