EkumenickýŽalmy87

Žalmy

Jeho základy sú na posvätných vrchoch1 Od Kórachov­cov. Žalm. Pieseň. Jeho zá­klady sú na po­svät­ných vr­choch.
2 Hos­podin miluje brány Si­ona viac než všet­ky príbyt­ky Jákoba.
3 Sláv­ne chýry idú o tebe, Božie mes­to. — Sela —
4 Z tých, čo ma po­znajú, spomeniem Rahab a Bábel, ba aj Filištín­sko, Týrus a Kúš, tí všet­ci sa tu narodili.
5 O Sione sa po­vie: Ten i onen sa tam narodil a sám Naj­vyšší ho upev­nil.
6 Hos­podin pri súpise národov pri­pomenie: Ten­to sa tam narodil. — Sela —
7 Dajú sa do spevu a tan­ca: Pre mňa všet­ko z teba pramení.

EkumenickýŽalmy87

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček