EkumenickýŽalmy56

Žalmy

Bože, zmiluj sa nado mnou1 Zbor­maj­strovi, na nápev: Za­mĺk­nutá holubica diaľav. Pamät­ný zápis Dávida, keď ho Filištín­ci chytili v Gáte.
2 Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo sliedi za mnou človek, deň čo deň ma na­páda a utláča.
3 Den­ne sliedia za mnou ne­priatelia, mnoho je tých, čo pyšne broja proti mne.
4 V deň, keď som preľak­nutý, spolieham sa na teba.
5 V Boha, ktorého slovo chválim, v tohto Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť telo?
6 Deň čo deň pre­krúcajú moje slová, vy­mýšľajú o mne len zlé.
7 Spolčujú sa a strieh­nu, strieh­nu na moje kroky, chcú ma pri­praviť o život.
8 Pre ne­právosť im nedaj unik­núť! Vrh­ni ich, Bože, do hnevu národov!
9 O mojej biede máš záz­nam, do svojej nádoby daj moje sl­zy. Či v tvojej knihe nie je o nich záz­nam?
10 Raz moji ne­priatelia ustúpia, v deň, keď za­volám o pomoc. Tak po­znám, že Boh je pri mne.
11 V Boha, ktorého slovo chválim, v Hospodina, ktorého slovo chválim,
12 v toho Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť človek?
13 Na mne je, Bože, spl­niť, čo som ti sľúbil, prinášam ti obety vďaky,
14 lebo si ma vy­tr­hol zo smr­ti, ba aj moje nohy si za­chránil od úrazu, aby som smel chodiť pred Bohom vo svet­le živých.

EkumenickýŽalmy56

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček