EkumenickýŽalmy125

Žalmy

Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina1 Pút­nic­ká pieseň. Tí, čo sa spoliehajú na Hos­podina, sú ako vrch Si­on: ne­poh­ne sa, tr­vá naveky.
2 Ako sú vr­chy vôkol Jeruzalema, tak je Hos­podin vôkol svoj­ho ľudu od­teraz až naveky.
3 Ne­spočinie teda žez­lo bez­božnos­ti nad územím spravod­livých, aby spravod­liví ne­siah­li po bez­práví.
4 Hos­podin, dob­re rob dob­rým, tým, čo majú úp­rim­né srd­ce!
5 Nech však tých, čo sa dávajú na krivolaké ces­ty, Hos­podin zaženie aj s páchateľmi ne­právos­ti! Po­koj nad Iz­raelom!

EkumenickýŽalmy125

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček