EkumenickýŽalmy6

Žalmy

Netrestaj ma, Hospodin1 Zbor­maj­strovi na osem­strunovom nás­troji. Dávidov žalm.
2 Ne­tres­taj ma, Hos­podin, vo svojom hneve a vo svojom roz­horčení ma nekar­haj!
3 Zmiluj sa nado mnou, Hos­podin, lebo chrad­nem, uzdrav ma, Hos­podin, lebo mi kos­ti meravejú.
4 Moja duša je veľmi vy­strašená a ty, Hos­podin, do­kedy…?
5 Ob­ráť sa, Hos­podin, vy­sloboď moju dušu, za­chráň ma svojou milosťou!
6 V smrti si na teba ni­kto ne­spomenie. Kto ťa v ríši mŕt­vych os­lávi?
7 Už ma vy­čer­palo vzlykanie, každú noc plačom kropím svoje lôžko, sl­zami zmáčavam svoju po­steľ.
8 Žiaľ mi oko zo­slabil, kalí ho množs­tvo mojich protiv­níkov.
9 Vzdiaľte sa všet­ci, čo páchate ne­právosť, lebo Hos­podin počul môj plač.
10 Hos­podin počul moju úpen­livú pros­bu. Hos­podin prijal moju mod­lit­bu.
11 Veľmi sa za­han­bia a pre­strašia všet­ci moji ne­priatelia. Odídu v náhlom za­han­bení.

EkumenickýŽalmy6

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček