EkumenickýŽalmy4

Žalmy

Keď volám, vypočuj ma1 Zbor­maj­strovi na strunovom nás­troji. Dávidov žalm.
2 Keď volám, vy­počuj ma, môj spravod­livý Bože! Ty si mi uľavoval v tiesni. Zmiluj sa nado mnou; počuj moju mod­lit­bu!
3 Ľudia, do­kedy budete tupiť moju česť, milovať darom­nos­ti a vy­hľadávať lož? — Sela —
4 Po­chop­te, Hos­podin pre zbožného robí divy. Hos­podin počuje, keď volám k nemu.
5 Chvej­te sa a neh­rešte; uvažuj­te na lôžku a zmĺk­nite! — Sela —
6 Prinášaj­te správ­ne obety a dôveruj­te Hos­podinovi!
7 Mnohí sa pýtajú: Kto nám ukáže niečo dob­ré? Hos­podin, nech nás osvieti svet­lo tvojej tváre!
8 Dal si mi do srd­ca väčšiu radosť, než majú oni z hojnosti obilia a muštu.
9 V pokoji si ľah­nem a za­spím, lebo len ty sám, Hos­podin, dávaš bez­pečný príbytok.

EkumenickýŽalmy4

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček