EkumenickýŽalmy129

Žalmy

Často ma sužovali od mladosti1 Pút­nic­ká pieseň. Čas­to ma sužovali od mlados­ti — nech po­vie Iz­rael —
2 čas­to ma sužovali od mlados­ti, ale ma ne­premoh­li.
3 Oráči mi orali po chrb­te, vy­orávali dl­hé bráz­dy.
4 Spravod­livý je Hos­podin, rozťal po­v­razy bez­božníkov.
5 Nech sa za­han­bia a ustúpia všet­ci, čo nenávidia Si­on.
6 Nech sú ako tráva na strechách, ktorá uschne skôr, než ju vy­trh­nú,
7 ktorou si kosec ne­na­pl­ní hr­sť ani náruč ten, kto viaže snopy.
8 Okolo­idúci ne­povedia: Nech na vás spočinie požeh­nanie Hos­podina! Žeh­náme vás v mene Hos­podina.

EkumenickýŽalmy129

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček