EkumenickýŽalmy88

Žalmy

Hospodin, Boh mojej spásy1 Pieseň. Žalm Kórachov­cov. Zbor­maj­strovi na nápev: Máchalat lean­nót. Po­učný žalm Hémana Ez­rachov­ca.
2 Hos­podin, Boh mojej spásy, k tebe volám dňom i nocou.
3 Kiež moja mod­lit­ba prenik­ne k tebe, na­kloň ucho k môjmu náreku!
4 Moja duša sa pre­sýtila trápením, môj život sa už dot­kol ríše mŕt­vych.
5 Počítajú ma k tým, čo zo­stupujú do hrobu, som ako muž bez sily.
6 Mám mies­to medzi mŕt­vymi, za­bitými, čo ležia v hrobe, na ktorých si už ne­spomenieš, ktorí sú ti vy­tr­hnutí z ruky.
7 Vr­hol si ma do naj­hl­bšej jamy, do naj­tem­nejších hl­bín.
8 Doľahol na mňa tvoj hnev, zmiet­lo ma tvoje vl­nobitie. — Sela —
9 Vzdialil si odo mňa mojich známych, sprotivil si ma pred nimi. Som uväz­nený, ne­môžem vy­j­sť.
10 Zrak mi zár­mut­kom slab­ne. Celý deň volám k tebe, Hos­podin, vy­stieram k tebe ruky.
11 Či mŕt­vym budeš robiť divy? Vstanú azda tiene mŕt­vych, aby ťa chválili? — Sela —
12 Dá sa v hrobe hovoriť o tvojej milos­ti a v ríši zániku o tvojej ver­nos­ti?
13 Vie sa v temnote o tvojich divoch, o tvojej spravod­livos­ti v krajine za­bud­nutia?
14 Ja však volám k tebe o pomoc, Hos­podin, hneď zrána sa k tebe vznáša moja mod­lit­ba.
15 Prečo si za­vr­hol moju dušu, Hos­podin, a skrývaš svoju tvár predo mnou?
16 Od mlados­ti som zúbožený a hyniem, znášam tvoje hrôzy a som bez­rad­ný.
17 Tvoj prud­ký hnev sa pre­valil cezo mňa a tvoje hrozivé zásahy ma zničili.
18 Valia sa na mňa každoden­ne ako voda, ob­kľučujú ma zo všet­kých strán.
19 Vzdialil si odo mňa priateľa a druha, spoločníkom sa mi stala tem­nota.

EkumenickýŽalmy88

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček