EkumenickýŽalmy3

Žalmy

Hospodin, ako veľa je mojich nepriateľov1 Dávidov žalm. Keď utekal pred svojím synom Ab­solónom.
2 Hos­podin, ako veľa je mojich ne­priateľov, mnohí po­vs­távajú proti mne.
3 Mnohí hovoria o mne: Ani Boh mu ne­pomôže! — Sela—
4 Ty však, Hos­podin, si môj štít, si moja sláva; po­z­dvihuješ mi hlavu.
5 Na­hlas volám k Hospodinovi a on mi od­povie zo svoj­ho svätého vr­chu. — Sela —
6 Ľah­nem si, za­spím a pre­budím sa, lebo Hos­podin ma podop­rie.
7 Nebojím sa mnoho­tisícového zá­stupu, ktorý ma ob­kľučuje.
8 Po­vs­taň, Hos­podin, za­chráň ma, môj Boh! Veď ty si roz­bil čeľus­te mojim ne­priateľom a po­vyrážal si zuby bez­božníkom.
9 Hos­podin je zá­chranou. Nech tvoje požeh­nanie spočinie na tvojom ľude. — Sela —

EkumenickýŽalmy3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček