EkumenickýŽalmy149

Žalmy

Spievajte Hospodinovi novú pieseň1 Haleluja! Spievaj­te Hos­podinovi novú pieseň, chválo­spev o ňom v zhromaždení zbožných.
2 Nech sa teší Iz­rael zo svoj­ho Stvoriteľa, nech synovia Si­ona jasajú nad svojím Kráľom.
3 Nech tan­com chvália jeho meno, nech mu spievajú pri zvuku bub­na a citary.
4 Hos­podin má záľubu vo svojom ľude, po­kor­ných oz­dobí spásou.
5 Nech zbožní jasajú v sláve, nech plesajú na svojich lôžkach.
6 Nech svojím hrd­lom velebia Boha a v ruke majú dvoj­sečný meč,
7 aby sa po­mstili po­hanom a po­tres­tali národy,
8 aby ich kráľov spútali reťazami a ich šľach­ticov želez­nými okovami,
9 aby ich súdili podľa písaného práva. Je to česť pre všet­kých jeho zbožných. Haleluja!

EkumenickýŽalmy149

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček