EkumenickýŽalmy70

Žalmy

Bože, ponáhľaj sa zachrániť ma!1 Zbor­maj­strovi. Dávidov. Na spomien­ku.
2 Bože, ponáhľaj sa za­chrániť ma! Hos­podin, ponáhľaj sa mi po­môcť!
3 Nech sa za­han­bia a za­pýria tí, čo ma chcú pri­praviť o život. Nech s hanbou ustúpia tí, čo sa tešia z môjho nešťas­tia.
4 Nech sa za­han­bení od­vrátia tí, čo sa mi po­smievajú.
5 Nech sa tešia a radujú v tebe všet­ci, čo ťa hľadajú, a tí, čo tvoju spásu milujú, nech vždy hovoria: Boh je veľký!
6 Ja som však úbohý a chudob­ný, Bože, ponáhľaj sa ku mne! Ty si moja po­moc, môj vy­sloboditeľ, Hos­podin, ne­meškaj!

EkumenickýŽalmy70

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček