EkumenickýŽalmy130

Žalmy

Z hlbín volám k tebe, Hospodin1 Pút­nic­ká pieseň. Z hlbín volám k tebe, Hos­podin.
2 Pane, počuj môj hlas; kiež tvoje ucho po­zor­ne vy­počuje hlas môj­ho vzdychania.
3 Ak si budeš, Hos­podin, v pamäti uchovávať ne­právos­ti, Pane, kto ob­stojí?
4 Ty však máš moc od­púšťať, aby cítili bázeň pred tebou.
5 Čakám na Hos­podina. Moja duša čaká na jeho slovo.
6 Moja duša čaká na Pána viac ako strážcovia na ráno, viac ako strážcovia na ráno.
7 Iz­rael, čakaj na Hos­podina, lebo od Hos­podina je milosť a od neho je pl­né vy­kúpenie.
8 On vy­kúpi Iz­rael zo všet­kých jeho ne­právos­tí.

EkumenickýŽalmy130

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček