EkumenickýŽalmy13

Žalmy

Dokedy ešte, Hospodin, budeš na mňa zabúdať?1 Zbor­maj­strovi. Dávidov žalm.
2 Do­kedy ešte, Hos­podin, budeš na mňa za­búdať? Navždy? Do­kedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár?
3 Do­kedy mám v duši nosiť starosť a v srdci den­noden­ne žiaľ? Do­kedy sa bude ne­priateľ vy­pínať nado mnou?
4 Hos­podin, môj Bože, po­hliad­ni a od­povedz mi! Roz­jas­ni mi oči, aby som ne­us­nul spán­kom smr­ti,
5 aby môj ne­priateľ ne­povedal: Pre­mohol som ho! Moji protiv­níci budú jasať, ak sa sk­látim.
6 Ja však dúfam v tvoju milosť, moje srd­ce plesá nad tvojou spásou. Budem ospevovať Hos­podina, lebo mi urobil dob­re.

EkumenickýŽalmy13

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček