EkumenickýŽalmy128

Žalmy

Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina1 Pút­nic­ká pieseň. Blaho­slavený každý, kto sa bojí Hos­podina, kto chodí po jeho ces­tách.
2 Keď sa budeš živiť z práce svojich rúk, budeš blažený a dob­re sa ti bude vodiť.
3 Tvoja žena bude v tvojom dome ako úrod­ný vinič; tvoji synovia budú okolo tvoj­ho stola ako mladé olivy.
4 Hľa, tak­to bude požeh­naný muž, ktorý sa bojí Hos­podina.
5 Nech ťa požeh­ná Hos­podin zo Si­ona, aby si videl blaho Jeruzalema po všet­ky dni svoj­ho života
6 a uzrel synov svojich synov. Po­koj nad Iz­raelom!

EkumenickýŽalmy128

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček