EkumenickýŽalmy12

Žalmy

Pomôž, Hospodin, lebo zbožného už niet1 Zbor­maj­strovi na osem­strunovom nás­troji. Dávidov žalm.
2 Po­môž, Hos­podin, lebo zbožného už niet a spomedzi ľudí miz­nú ver­ní.
3 Klamú sa na­vzájom úlis­nými perami a neúp­rim­ným srd­com.
4 Nech Hos­podin zničí všet­ky úlis­né pery i chva­stavý jazyk tých,
5 čo hovoria: V našom jazyku je sila, máme pred­sa ús­ta. Kto je naším pánom?
6 Pre ú­tlak bied­nych, pre vzdychy úbohých po­vs­tanem teraz — hovorí Hos­podin — za­chránim tých, ktorými po­hŕdajú.
7 Hos­podinove slová sú rýdze ako strieb­ro tavené v hlinenej for­me, sedemk­rát prečis­tené.
8 Hos­podin, ty ich ochrániš, aj nás navždy za­chrániš pred tým­to po­kolením;
9 hoci vôkol nás chodia bez­božníci a medzi ľuďmi sa vzmáha pod­losť.

EkumenickýŽalmy12

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček