EkumenickýŽalmy142

Žalmy

Nahlas volám k Hospodinovi1 Po­učný žalm Dávida. Mod­lit­ba, keď bol v jaskyni.
2 Na­hlas volám k Hospodinovi, na­hlas volám k Hospodinovi o zmilovanie.
3 Pred ním vy­lievam svoj žiaľ, rozp­rávam o svojom súžení.
4 Keď môj duch chrad­ne, ty aj vtedy po­znáš môj chod­ník. Na ces­te, ktorou idem, mi na­stavili osíd­lo.
5 Po­zri sa na­pravo a uvidíš: ni­kto ma nech­ce po­znať. Ne­mám kam utiecť, ni­kto sa o môj život ne­stará.
6 Hos­podin, k tebe volám, hovorím: Ty si moje útočis­ko, môj podiel v krajine žijúcich!
7 Po­zoruj môj nárek, lebo som veľmi zúbožený. Osloboď ma od tých, čo ma prena­sledujú, lebo sú moc­nejší než ja.
8 Vy­veď ma zo žalára, aby som chválil tvoje meno! Spravod­liví ma ob­stúpia, keď sa ma uj­meš.

EkumenickýŽalmy142

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček