EkumenickýŽalmy47

Žalmy

Tlieskajte, všetky národy1 Zbor­maj­strovi. Žalm Kórachov­cov.
2 Tlies­kaj­te, všet­ky národy, nadšene po­zdravuj­te Boha,
3 lebo Hos­podin, Naj­vyšší, vzbudzuje bázeň. On je veľký kráľ nad celou zemou.
4 Pod­maňuje nám národy a kmene nám pod­robuje pod nohy.
5 Vy­bral nám dedičný podiel, slávu Jákoba, ktorého si za­miloval. — Sela —
6 Boh vy­stúpil hore za jasotu, Hos­podin za zvuku trúby.
7 Ospevuj­te Boha, ospevuj­te! Ospevuj­te nášho Kráľa, ospevuj­te!
8 Veď Boh je kráľom celej zeme, ospevuj­te ho po­učnými žal­mami!
9 Boh kraľuje nad národ­mi, Boh sedí na svojom svätom tróne.
10 Kniežatá národov sa zhromaždili s ľudom Ab­rahámov­ho Boha, lebo Bohu pat­ria ochran­né štíty zeme. On je veľmi vy­výšený.

EkumenickýŽalmy47

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček