EkumenickýŽalmy61

Žalmy

Počuj, Bože, moje kvílenie1 Zbor­maj­strovi pri hre na strunovom nás­troji. Dávidov.
2 Počuj, Bože, moje kvílenie, po­zoruj moju mod­lit­bu!
3 Z končín zeme volám k tebe skľúčeným srd­com. Vy­veď ma na skalu, čo je pre mňa pri­vysoká.
4 Veď si mi býval útočis­kom, pev­nou vežou pred ne­priateľom.
5 Kiež v tvojom stane bývam naveky, kiež som pod ochranou tvojich krídel. — Sela —
6 Bože, ty si počul moje sľuby, dal si dedičs­tvo tým, čo sa boja tvoj­ho mena.
7 Pri­daj dni k dňom kráľovým, nech jeho roky trvajú z pokolenia na po­kolenie,
8 nech večne tróni pred Bohom. Pri­káž, aby ho milo­sr­den­stvo a ver­nosť chránili.
9 Kiež teda navždy ospevujem tvoje meno a svoje sľuby pl­ním deň čo deň!

EkumenickýŽalmy61

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček