EkumenickýŽalmy34,19

Žalmy 34:19

Hos­podin je s tými, čo majú skrúšené srd­ce, za­chraňuje tých, čo majú ubitého ducha. (réš)


Verš v kontexte

18 Tých, čo volajú o pomoc, Hos­podin počuje, z každého súženia ich vy­slobodzuje. (kóf)
19 Hos­podin je s tými, čo majú skrúšené srd­ce, za­chraňuje tých, čo majú ubitého ducha. (réš)
20 Mnohé zlo musí vy­tr­pieť spravod­livý, Hos­podin ho však z každého vy­slobodí. (šín)

späť na Žalmy, 34

Príbuzné preklady Roháček

19 Kaf. Hos­podin je blízky tým, ktorí sú skrúšeného srd­ca, a tých, ktorí sú zdr­teného ducha, za­chráni.

Evanjelický

19 Blíz­ky je Hos­podin tým, čo sú skrúšeného srd­ca, a po­máha tým, čo sú ubitého ducha.

Ekumenický

19 Hos­podin je s tými, čo majú skrúšené srd­ce, za­chraňuje tých, čo majú ubitého ducha. (réš)

Bible21

19 Hos­po­din je blízko ztrápeným srdcím, sklíčené v du­chu za­chrání!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček