EkumenickýŽalmy34,2

Žalmy 34:2

Zvelebovať budem Hos­podina v každom čase, ús­tami ho budem ustavične chváliť. (bét)


Verš v kontexte

1 Dávidov. Keď pred­stieral po­mätenosť pred Abímelechom, ktorý ho odo­hnal a on od­išiel. (álef)
2 Zvelebovať budem Hos­podina v každom čase, ús­tami ho budem ustavične chváliť. (bét)
3 Hos­podinom sa budem chváliť, po­kor­ní to počujú a za­radujú sa. (gimel)

späť na Žalmy, 34

Príbuzné preklady Roháček

2 Aleph. Dob­rorečiť budem Hos­podinovi každého času. Jeho chvála bude neprestajne v mojich ús­tach.

Evanjelický

2 Dob­rorečiť budem Hos­podinovi v každom čase, nech je chvála o Ňom ne­pres­taj­ne v mojich ús­tach.

Ekumenický

2 Zvelebovať budem Hos­podina v každom čase, ús­tami ho budem ustavične chváliť. (bét)

Bible21

2 Ve­le­bit budu Hos­po­di­na v každém čase, jeho chválu budu mít na rtech navěky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček