EkumenickýŽalmy140

Žalmy

Zbav ma, Hospodin, zlého človeka1 Zbor­maj­strovi. Žalm. Dávidov.
2 Zbav ma, Hos­podin, zlého človeka, chráň ma pred násil­níkom,
3 pred tými, čo mys­lia len na zlé, každý deň vy­volávajú rozb­roje.
4 Brúsia si jazyky ako hady, na perách majú jed ako vretenice. — Sela —
5 Hos­podin, ochraňuj ma pred rukami bez­božníka, za­chovaj ma pred násil­ník­mi, čo mi chcú pod­raziť nohy.
6 Pyšní mi na­stavili slučku, sieť z povrazov mi rozp­re­streli pri ces­te, na­chys­tali mi osíd­la. — Sela —
7 Hovorím Hos­podinovi: Ty si môj Boh! Počuj hlas môj­ho vzdychania, Hos­podin!
8 Hos­podin, Pán, moja moc­ná spása, hlavu mi kryješ v deň boja.
9 Hos­podin, ne­sp­lň želania bez­božníka, nedovoľ, aby sa uskutočnili jeho zámery, nech sa ne­vypína. — Sela —
10 Kiež na hlavu tých, čo ma ob­kľučujú, pad­ne nešťas­tie, ktoré pri­volávajú na iných.
11 Nech pad­ne na nich žeravé uhlie, nech ich Boh vrh­ne do hl­bín, aby ne­vs­tali.
12 Ohovárač ne­ob­stojí v krajine, násil­níka nech pos­tih­ne nešťas­tie, aby padol.
13 Viem, že Hos­podin roz­rieši spor bied­neho, chudob­ným vy­môže právo.
14 Len spravod­liví budú chváliť tvoje meno, úp­rim­ní budú bývať pred tvojou tvárou.

EkumenickýŽalmy140

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček