EkumenickýŽalmy116

Žalmy

Milujem Hospodina, lebo počul môj úpenlivý hlas1 Milujem Hos­podina, lebo počul môj úpen­livý hlas,
2 lebo na­klonil ku mne svoje ucho, keď som k nemu volal.
3 Zo­vreli ma putá smr­ti, pre­pad­li ma úz­kos­ti ríše mŕt­vych, znášam len súženie a žiaľ.
4 Vzýval som však meno Hos­podina. Prosím, Hos­podin, za­chráň mi život!
5 Hos­podin je milos­tivý a spravod­livý, náš Boh sa zľutúva.
6 Hos­podin chráni bez­bran­ných, bol som bez­moc­ný a po­mohol mi.
7 Upokoj sa, moja duša, lebo Hos­podin ti dob­re urobil.
8 Za­chránil si ma pred sm­rťou, moje oko pred sl­zami, moju nohu pred úrazom.
9 Pred Hos­podinom budem chodiť v krajine živých.
10 Uveril som, pre­to hovorím: Bol som veľmi po­korený.
11 V úzkosti som si po­vedal: Každý človek sklame.
12 Čím sa od­vďačím Hos­podinovi za všet­ko dob­ré, čo mi urobil?
13 Po­z­dvih­nem kalich spásy a budem vzývať meno Hos­podina.
14 Čo som Hos­podinovi sľúbil, spl­ním pred všet­kým jeho ľudom.
15 V Hospodinových očiach je vzác­na sm­rť jeho zbožných.
16 Hos­podin, som tvoj služob­ník, som tvoj služob­ník, syn tvojej služob­nice. Roz­viazal si mi putá.
17 Prinesiem ti obetu vďaky a budem vzývať meno Hos­podina.
18 Čo som Hos­podinovi sľúbil, spl­ním pred všet­kým jeho ľudom,
19 v nádvoriach domu Hos­podina, v tvojom strede, Jeruzalem. Haleluja!

EkumenickýŽalmy116

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček