EkumenickýŽalmy34,7

Žalmy 34:7

Ten­to úbožiak volal, Hos­podin ho vy­počul a vy­slobodil ho zo všet­kých súžení. (chét)


Verš v kontexte

6 Tí, čo ho uzrú, budú žiariť, ich tváre sa nezapýria. (zajin)
7 Ten­to úbožiak volal, Hos­podin ho vy­počul a vy­slobodil ho zo všet­kých súžení. (chét)
8 Hos­podinov an­jel táborí okolo bohaboj­ných a vy­slobodí ich. (tét)

späť na Žalmy, 34

Príbuzné preklady Roháček

7 Zajin. A povedia: Ten­to bied­ny volal, a Hos­podin počul a vys­lobodil ho zo všet­kých jeho úz­kos­tí a zachránil.

Evanjelický

7 Ten­to úbožiak volal, Hos­podin ho počul a po­mohol mu zo všet­kých jeho súžení.

Ekumenický

7 Ten­to úbožiak volal, Hos­podin ho vy­počul a vy­slobodil ho zo všet­kých súžení. (chét)

Bible21

7 Když chudák vo­lal, Hos­po­din slyšel, ze všech úzkostí jej za­chránil!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček