EkumenickýŽalmy34,20

Žalmy 34:20

Mnohé zlo musí vy­tr­pieť spravod­livý, Hos­podin ho však z každého vy­slobodí. (šín)


Verš v kontexte

19 Hos­podin je s tými, čo majú skrúšené srd­ce, za­chraňuje tých, čo majú ubitého ducha. (réš)
20 Mnohé zlo musí vy­tr­pieť spravod­livý, Hos­podin ho však z každého vy­slobodí. (šín)
21 Chráni mu všet­ky kos­ti, ani jediná sa mu ne­zlomí. (táv)

späť na Žalmy, 34

Príbuzné preklady Roháček

20 Réš. Mnoho zlého p­richádza na spravedlivého; ale zo všet­kého toho vy­tr­huje Hos­podin.

Evanjelický

20 Mnoho bied má spravod­livý, lež zo všet­kých ho vy­tr­huje Hos­podin.

Ekumenický

20 Mnohé zlo musí vy­tr­pieť spravod­livý, Hos­podin ho však z každého vy­slobodí. (šín)

Bible21

20 Mno­há trápení za­žívá spravedlivý, Hospodin jej ale ze všech vy­pro­stí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček